Untitled Document

GET BACK – HELLO, AGAIN
Zijn we daadwerkelijk in contact
met elkaar?

Tweehonderd drieënvijftig vrienden, 500+ connecties, een onbeperkt aantal multi-players … Twitter, Facebook, Hyves, MySpace, 2nd Life, What’s App, Ping, LinkedIn, Nu.nl (en Jij.nl) … Vind ik leuk, vind ik niet leuk … Wat al deze platforms kenmerkt is dat ze een vluchtig en afstandelijk karakter hebben. Uit angst om ‘contact’ met de wereld te verliezen omgeven we onszelf met smartphones, tablets en laptops, Zelfs de meest persoonlijke boodschap of ontboezeming wordt omgeven door een onzichtbare en ogenschijnlijk ondoordringbare muur van nullen en enen – het web. Een gemeenschap die ‘de wereld’ toegankelijk gemaakt heeft, maar tegelijkertijd de beste verstopplaats ooit lijkt. Woorden kunnen hun context of ware aard verliezen, simpelweg omdat de toon waarin ze worden uitgesproken ontbreekt.

In een tijd waarin de gemiddelde concentratiespanne zich lijkt te beperken tot enkele minuten of zelfs seconden trof ik deze korte film. Zonder te verwijten of in directe zin de vinger op een zere plek te leggen is het vooral een document dat raakt. Het stelde mij ongemerkt vragen die van belang zijn. Het legt niets op en is niet dwingend, maar zet aan tot denken. Hebben we daadwerkelijk (nog) contact met elkaar?

Originele beschrijving bij de film
A short film written and directed by Eliot Rausch, presented by the Lincoln Motor Company as part of the “Hello, Again” series, which asks filmmakers to reimagine the familiar into something fresh and new. Rausch found himself increasingly distracted by his phone, his email, and his need to be in touch, and realized that he was losing sense of what he was actually connected to. He made this film to explore the way humans connect in an era when they are more "connected" than ever.